breadcrumbs

Datorer & teknik

Programmer's Notepad

Alla datorer behöver en text-redigerare. Windows kommer med Anteckningar (Notepad) som standard.
Anteckningar har dock sina begränsningar; den kan bara öppna en fil åt gången och den saknar så kallad syntaxmarkering.

Jag har själv testat ett antal alternativ till Anteckningar som t.ex. UltraEdit och EditPad Pro som båda är kommersiella programvaror. Men har dock fastnat för Programmer's Notepad, eller mer korrekt Programmer's Notepad 2.

RAID-rage

Vi håller just nu på med att uppdatera servrar på skolan, och det går inte helt smärtfritt tyvärr.
En sak som förorsakade störst huvudbry var hårddiskarna på en av våra AD-servrar; just den servern hade fyra fysiska diskar konfigurerade i två speglade RAID-paket. Två 36 GB diskar som fungerade som OS-disk alt. systemdisk och och två 300 GB diskar för mailhantering.
En systemdisk på 36 GB är i minste laget för Windows Server 2008, så vi hade köpt en uppsättning 146 GB diskar som vi kunde partitionera till två 73 GB partitioner.

Hem-PC går i graven

Från och med Januari 2009 kommer datorer köpte igenom Hem-PC avtalen som etablerades i 1998 att beskattas som alla andra löneförmåner. Idag beskattas de tack vara vår nya borgerliga regering med 200 kr. i månaden och detta kommer att fördubblas till 400 kr. under 2008.

Jag är medveten om att det knappast skapas många nya hackare1 med hjälp av Hem-PC datorerna, och att det finns ett antal personer som har sett till att skaffa sig hembioutrustning, digitalkameror och dylikt med hjälp av skattesubventionerna - begränsningar har dock tillkommit i reglerna för att undvika detta, men dessa begränsningar har knappast varit skottsäkra.

AutoCAD 2008

Jag arbetar som systemadministratör på en gymnasieskola, och har inte skrivit något om det alls på laage.se. Nu tänkte jag dock ändra på det och skriva lite om de olika problem och utmaningar som kommer med ett sådan jobb.

Det är snart många år sen Microsoft lanserade Windows 2000 med hyfsat fungerande multianvändarhantering, dvs. varje användare har sina egna inställningar oberoende av andra användare på samma dator; och *Nix system av olika dialekter har såklart haft det mycket längre än som så. Trots det, känns det långt ifrån alltid som om programvaruleverantörerna har förstått det ännu.

Sök

Logga in

Vem är online

Vi har 134 besökare och inga medlemmar online