Träffsäker som alltid; XKCD besvarar snabbt och enkelt frågorna som alltid uppkommer när ny teknologi introduceras.

Simple Answers

Om du är ny till XKCD bör du uppmärksamma att varje serie har en Title-text som visas när du låter musen vila över bilden ett ögonblick.