breadcrumbs

Det traditionella sättet att betrakta kreativitet är att värdera hur kreativ du är. Kreativitet kan visas med en normalfördelning, en så kallad bell curve, där det finns ett fåtal personer i kurvans ytterändar, de mycket kreativa mot de som inte är kreativa alls, och de flesta andra koncentrerade mot mitten av kurvan.
Det finns dock ett annat sätt att se på kreativitet. Nämligen, på vilket sätt uttrycker du din kreativitet?


Det finns två olika sätt att uttrycka sin kreativitet. Det finns anpassare som stannar inom befintliga normer och uttrycker deras kreativitet genom att ändra på och förbättra existerande system och metoder. Sedan finns det innovatörerna som utmanar befintliga idéer och värden och skapar nya paradigm med deras kreativitet.


Dessa två synsätt kompletterar varandra, vilket betyder att det finns högkreativa anpassare och vice versa.

 


Konflikt mellan de två stilarna

Det finns risk för konflikt mellan de två olika synsätten då anpassare kan betrakta innovatörer som orealistiska drömmare och innovatörer kan se anpassare som tråkiga eller stela och fasta i rutinerna.


“Adaptors improve practices and innovators change practices. They complement one another.”


Även företag och organisationer befinner sig på spektret anpassning/innovation, och detsamma gäller för avdelningar inom organisationer. Forskning och marknadsföring är oftast mer mot innovationssidan, medan bokföring och ingenjörsvetenskap är mer anpassning.


Vi har själva en naturlig preferens för innovation eller anpassning. Är du själv naturligt på en extrem ände av skalan, men befinner dig i en organisation som är mot den andra änden av skalan finns det risk för att du kan uppleva stressrelaterade symptom i längden.


De sex hattarna

Ett verktyg utvecklat av Edward de Bono kan hjälpa dig med att styra ditt sätt att tänka för en mer konstruktiv genomgång av för- och nackdelar med ett projekt eller en idé.
Det kan också hjälpa grupper att styra upp diskussioner så alla i gruppen argumenterar från ett gemensamt synsätt. Det kan lätt bli kaos om en grupp diskuterar ett projekt och en person pratar om hur mycket det skulle kosta att sjösätta projektet medan en annan argumenterar om hur roligt det skulle vara att arbeta med projektet.
Verktyget kallas Sex hattar och fungerar på så sätt att du tänker på ditt problem från en specifik synvinkel - symboliserad av den virtuella/imaginära hatt du bär just nu - sedan byter du hatt och därmed synvinkel.

De sex hattarna är:

 • Vita hatten är objektiv och handlar om fakta och siffror.
 • Röda hatten handlar om känslor och hur problemet eller utmaningen får dig att må, den är eldig!
 • Svarta hatten är för utvärdering och kritiskt tänkande, den är försiktig och återhållsam.
 • Gula hatten skiner som solen, den är positiv och optimistisk.
 • Gröna hatten handlar om växt och kreativitet, nya idéer.
 • Blåa hatten står som himlen över de andra hattarna. Den organiserar och styr upp i vilken ordning de andra hattarna används.


Aktiviteter

Innovativ mot adaptiv kreativitet

Tänk på någon du känner som har en innovativ kreativ stil och som har en adaptiv stil.
På vilket sätt uttrycker dessa personer sin kreativitet?
Hur påverkar tanken om olika typer av kreativitet hur du tänker på kreativa personer och sättet de uttrycker kreativitet?


Sex hattar

Tänk på ett befintligt problem du vill lösa. Skriv vilka steg du vanligtvis skulle ta för att lösa problemet. Motsvarar någon av dem till någon av de sex hattarna? Saknas någon av dem?
Använd varje hatt minst en gång, och skriv ned resultaten. Använd den blå hatten för att hitta bästa följden av hattar, för just dig.

 • Blå (himmel, över de andra, organiserande)
 • Vit (objektiv, fakta och siffror)
 • Röd (eldig, känslor)
 • Grön (växt, kreativitet, nya idéer)
 • Svart (försiktig, reserverat, )
 • Gul (solig, positiv)

När du är klar; fundera på hur de olika tankesätten samarbetade för att lösa problemet. Vilka fördelar finns det?


Tidigare artikler i serien: CTT: The Creative Thinker's Toolkit - Introduktion | CTT 01: Den kreativa personen - övning och passion | CTT 02: Lateralt tänkande är en överlevnadsfärdighet


Lägg till kommentar


Säkerhetskod
Uppdatera

Sök

Logga in

Vem är online

Vi har 34 besökare och inga medlemmar online