breadcrumbs

Böcker & serier

CTT 04: Kombinera motpoler - divergens, därefter konvergens

Blooms taxonomi

Blooms taxonomi1 är en lista över ökande nivåer av komplexitet i tankeverksamhet.

  • Kunskap - lista upp fakta
  • Förstående - förklara
  • Tillämpning - Använda, nyttja procedurer
  • Analysera - Särskilja, organisera, kategorisera
  • Syntes - kritisera, rekommendera
  • Skapande - kreativitet, skapa nytt

Det finns lika nivåer av komplexitet i tänkandet. Högre nivåer av tankeverksamhet består av underfärdigheter som tillsammans bygger de högre nivåerna.

CTT 03: Anpassare mot innovatörer

Det traditionella sättet att betrakta kreativitet är att värdera hur kreativ du är. Kreativitet kan visas med en normalfördelning, en så kallad bell curve, där det finns ett fåtal personer i kurvans ytterändar, de mycket kreativa mot de som inte är kreativa alls, och de flesta andra koncentrerade mot mitten av kurvan.
Det finns dock ett annat sätt att se på kreativitet. Nämligen, på vilket sätt uttrycker du din kreativitet?


Det finns två olika sätt att uttrycka sin kreativitet. Det finns anpassare som stannar inom befintliga normer och uttrycker deras kreativitet genom att ändra på och förbättra existerande system och metoder. Sedan finns det innovatörerna som utmanar befintliga idéer och värden och skapar nya paradigm med deras kreativitet.


Dessa två synsätt kompletterar varandra, vilket betyder att det finns högkreativa anpassare och vice versa.

CTT 01: Den kreativa personen - övning och passion

Övning och passion

Den viktigaste punkten i första föreläsningen är att kreativitet är en färdighet du kan utveckla och inte en gåva, som vissa personer bara föds med.

Ett verktyg för att utveckla din kreativitet är avsiktlig eller medveten övning. Det ingår tre steg i den processen:

  • Repetition: Välj något du vill bli bra på och gör det till det känns naturligt, se till att göra lite mer eller lite svårare för varje gång.
  • Mentorskap: Ta kontakt med någon som är bra på det du vill uppnå och få tips, stöd och hjälp med att utveckla dig.
  • Feedback. Få feedback från människor du litar på så du hela tiden vet vad du blir bättre på och vad du måste jobba mer på.

Ett annat sätt att öka din, och andras, kreativitet är att träna dig själv till att säga "Ja, och..." när du presenteras för nya idéer. Det är inte ovanligt att nya och ovanliga idéer möts med ett "Ja, men..." och en förklaring om hur idéen aldrig skulle fungera i verkligheten, detta leder ofta till att bromsa samtalet och hindrar att nya och spännande idéer presenteras. Om du i stället svarar med ett "Ja, och ..." öppnar du för sätt att förbättre idéen och om originalidéen är lite utopisk kan du diskutera hur du kan gå tillväga för att göra den mer realistisk.

Kreativitet handlar inte om att vara annorlunda. Det handlar om att skapa idéer som är båda originella och värdefulla, nya och användbara eller fyller ett behov eller löser ett problem.

CTT 02: Lateralt tänkande är en överlevnadsfärdighet

Konformitet versus kreativitet

Det finns ett antal fördelar med konformitet. Det inspirerar till kollaboration och gemensam problemlösning, att observera andra och se vad som fungerar för dem hjälper inlärningsprocessen, kultur med normer, värden och ritualer formas genom konformitet och det konserverar mental energi att hålla sig inom sin komfortzon.

En av de största nackdelarna med konformitet är däremot att det inte inbjuder till förändring och kan därför begränsa tillväxt.

Det kan lätt uppstå spänningar mellan konformitet och kreativitet då folk befinner sig på olika ställen på spektret. Samtidigt behövs båda typer av tänkande, då personer som tenderar mot låg konformitet är känsliga för förändringar och kan därför se möjligheter och utveckla nya lösningar, medan de som konformerar mer ser och adopterar de nya, fungerande idéerna och hjälper att sprida dem och därmed skapa nya paradigmer.

Varför folk hävder att de inte är kreativa

Det är vanligt att blanda ihop olika typer av kreativitet. Det finns superstjärnakreativitet och vardagskreativitet. Superstjärnakreativitet är det man oftast tänker på när man pratar om konstnärer och uppfinnare som till exempel Picasso eller Edison. Sedan är det också så att ens fantasi tenderar att avta som man blir äldre.

CTT: The Creative Thinker's Toolkit - Introduktion

Nyligen började jag lyssna på The Creative Thinker’s Toolkit, en bok i Audibles Great Courses-serie, de är en kombination av ljudböcker, föreläsningar och självstudier. The Creative Thinker’s Toolkit består av 24 halvtimmeslånga föreläsningar i ljudboksformat och ett stöd- eller arbetshäfte i PDF

CTT handlar om att expandera sin kreativa förmåga i vardagen, båda privat och på jobbet. Som namnet antyder får man tillgång till olika verktyg för att bli mer kreativ, samtidigt som den försöker ta död på några av de vanliga myterna om kreativitet.

Sök

Logga in

Vem är online

Vi har 41 besökare och inga medlemmar online