breadcrumbs

Övning och passion

Den viktigaste punkten i första föreläsningen är att kreativitet är en färdighet du kan utveckla och inte en gåva, som vissa personer bara föds med.

Ett verktyg för att utveckla din kreativitet är avsiktlig eller medveten övning. Det ingår tre steg i den processen:

  • Repetition: Välj något du vill bli bra på och gör det till det känns naturligt, se till att göra lite mer eller lite svårare för varje gång.
  • Mentorskap: Ta kontakt med någon som är bra på det du vill uppnå och få tips, stöd och hjälp med att utveckla dig.
  • Feedback. Få feedback från människor du litar på så du hela tiden vet vad du blir bättre på och vad du måste jobba mer på.

Ett annat sätt att öka din, och andras, kreativitet är att träna dig själv till att säga "Ja, och..." när du presenteras för nya idéer. Det är inte ovanligt att nya och ovanliga idéer möts med ett "Ja, men..." och en förklaring om hur idéen aldrig skulle fungera i verkligheten, detta leder ofta till att bromsa samtalet och hindrar att nya och spännande idéer presenteras. Om du i stället svarar med ett "Ja, och ..." öppnar du för sätt att förbättre idéen och om originalidéen är lite utopisk kan du diskutera hur du kan gå tillväga för att göra den mer realistisk.

Kreativitet handlar inte om att vara annorlunda. Det handlar om att skapa idéer som är båda originella och värdefulla, nya och användbara eller fyller ett behov eller löser ett problem.

Vad är det som gör människor kreativa?

Tre aspekter ingår i kreativitet:

  • Domän-relevanta färdigheter: att du är kompetent inom ett område eller domän, du har lärt dig ditt yrke väl.
  • Kreativitets-relevanta färdigheter: Du är så välbevandrad inom ditt område att du kan se hur du kan ändra eller förbättra rutiner eller produkter.
  • Motivation: (Speciellt inre motivation) Du utför arbetet för att du tycker det utgör en belöning i sig.

Inre motivation kännetecknas av tre indikatorer, på engelska de three Ps: play, passion and purpose. Det vill säga, lek, passion och syfte.

  • Lek: Vad tycker du är kul? När uppslukas du av nyfikenhet? När kännar du dig som barn igen?
  • Passion: Vad ger dig energi och gör att du kämpar på trots motgångar?
  • Syfte: Vad ger dig mening och vad är din mission och ditt eventuella arv?

Aktiviteter

Hur skulle det se ut om du använde "Ja, och..."-tänket i följande situationer?
Du planerar en middagsbjudning på en strikt budget och kocken erbjuder en delikat förrätt som skulle få dig att gå över budget.
Du och kollegor vänter på support och är nära att missa en deadline, en kollega säger "Låt oss be om mer tid"

Tänk på en situation där du sade "Ja, men...". Hur kunde situationen och det följande samtalet ha sett ut om du hade sagt "Ja, och..." i stället?

Ta lite betänketid och svara på dessa frågor om lek, passion och syfte:
I mitt liv, just nu, var lekar jag?
Vad känner jag passionerad för?
Vad är mitt syfte?`
Finns det likheter mellan svaren på de tre frågorna? Vad säger det i så fall om din inre motivation?


Tidigare artikler i serien: CTT: The Creative Thinker's Toolkit - Introduktion


Lägg till kommentar


Säkerhetskod
Uppdatera

Sök

Logga in

Vem är online

Vi har 150 besökare och inga medlemmar online