breadcrumbs

Konformitet versus kreativitet

Det finns ett antal fördelar med konformitet. Det inspirerar till kollaboration och gemensam problemlösning, att observera andra och se vad som fungerar för dem hjälper inlärningsprocessen, kultur med normer, värden och ritualer formas genom konformitet och det konserverar mental energi att hålla sig inom sin komfortzon.

En av de största nackdelarna med konformitet är däremot att det inte inbjuder till förändring och kan därför begränsa tillväxt.

Det kan lätt uppstå spänningar mellan konformitet och kreativitet då folk befinner sig på olika ställen på spektret. Samtidigt behövs båda typer av tänkande, då personer som tenderar mot låg konformitet är känsliga för förändringar och kan därför se möjligheter och utveckla nya lösningar, medan de som konformerar mer ser och adopterar de nya, fungerande idéerna och hjälper att sprida dem och därmed skapa nya paradigmer.

Varför folk hävder att de inte är kreativa

Det är vanligt att blanda ihop olika typer av kreativitet. Det finns superstjärnakreativitet och vardagskreativitet. Superstjärnakreativitet är det man oftast tänker på när man pratar om konstnärer och uppfinnare som till exempel Picasso eller Edison. Sedan är det också så att ens fantasi tenderar att avta som man blir äldre.

Att testa kreativitet

Torrance Test of Creative Thinking (TTCT) är ett test som mäter kreativitet baserat på fyra delmoment av divergent tänkande (jag använder de engelska termerna då jag hade svårt att matcha vissa av dem exakt mot svenska uttryck):

  • Fluency: Förmågan att generera många svar på en utmaning
  • Flexibility: Förmågan att generar olika typer av svar på utmaningen
  • Originalitet: Förmågan att ge nya och sällsynta svar
  • Elaboration: Förmågan att redovisa hur svaren relaterar till utmaningen (redovisningsförmåga)

Enligt ett antal mätningar verkar kreativitet vara på nedgång i (amerikanska) skolor.

För att återskapa den egna kreativiteten kan man se till att arbeta med det som matchar ens inre motivation, uppmuntra avvikande/divergerande tänkande och skapandet av nya idéer, ställa öppna frågor som inviterar mer än bara ja/nej svar och använda verktyg för att uppmuntra lateralt tänkande.

Verktyg och aktiviteter

PO eller provocative operations är ett verktyg där man tar en utmaning och gör en medvetet absurd, överdrivet eller ologisk mening av det och ser vilka nya idéer det kan inspirera. Ett exempel kan vara: “PO skolor har inga lärare”. Potentiella tankar här kan vara att introducera självstudier eller datorledd lärande.
Som en aktivitet kan du skapa fem eller fler PO-meningar och välj ut en av dem och skriv ned vilka nya idéer eller insikter den ger dig.

Ett annat verktyg kallas Random Word och består av att du tar ett slumpmässigt ord och lägger till din utmaning och ser vilka tankar det inspirerar. Det är viktigt att ordet är slumpmässigt utvald och det får inte relatera till utmaningen.
Här är fem utmaningar och ord att testa med:

  • Plugga inför ett test - “Däck”
  • Plantera en trädgård - “Spis”
  • Felsöka en dator - “Kudde”
  • Planera din pension - “Shampoo”
  • Hindra en asteroid från att träffa jorden - “Halskedja”

Tidigare artikler i serien: CTT: The Creative Thinker's Toolkit - Introduktion | CTT 01: Den kreativa personen - övning och passion


Lägg till kommentar


Säkerhetskod
Uppdatera

Sök

Logga in

Vem är online

Vi har 34 besökare och inga medlemmar online